CA - Carbó

Especificacions tècniques

Mitjà filtrant: Carbó granulat rentat
Cos: PST – PP
Diàmetre interior: 27" mm
Diàmetre exterior : 72 mm
Filtració : 20 Micron
Eficàcia : 75%
Pressió de treball max : 6 bar
Pressió diferencial : 0,8 bar
Temperatura max : 50°C