Clorador Salí - AQUA SALT

Descripció

AQUA SALT és un generador de clor amb sal per a piscines de capacitat de fins a 200 m3. No és necessari comprar, manipular i emmagatzemar els tradicionals productes químics per a la piscina; és suficient afegir la sal per aconseguir la concentració necessària. La central permet controlar, gestionar i programar tots els paràmetres del sistema. L'equip pot connectar-se al seu telèfon mòbil a través d'una connexió Bluethoot. Disponible en versiónes:

  • Standard
  • Standard + control PH automàtic
  • Standard + control PH i Redox automàtics
  • Standard + control PH i Clor lliure automàtic

Especificacions tècniques

Alimentació: de 180 a 260 VAC 50/60 Hz
Protecció presencia flux amb inibit bomba de recirculació
Màxima potència absorbida: 350 W
Producció de clor de 10 a 40g/h
Indicació de l'índex de saturació
Protecció IP65
Selecció idioma
Sonda de temperatura
Sensor de flux
Autorregulable per a cobertures automàtiques
Alimentació bomba per a restabliment automàtic salinitat
Programari de gestió basat en Windows gratuït per tots els models