Embornal (Filtre de fons)

Descripció

Aqua disposa d'una gran quantitat de models d'embornals per poder-li oferir una solució a les seves necessitats.

Especificacions tècniques

Cos en ABS
Reixeta d'ABS per a desguàs de fons
Cargols inox 316 per a fixació reixeta

Normativa

Sistemes d'introducció UNI 10637:2006 par.5.2.4
UNI 13451-3:2002 embornal 4.2.3 en els punts 5.2.1 - 5.2.3 - 5.2.4
UNI 13451-3:2002 embornal 4.2.4 en els punts 5.2.1 – 5.2.4 – 5.4
UNI 13451-3:2002 embornal 4.2.4 en els punts 5.2.1 – 5.2.4 – 5.4
UNI 13451-3:2002 embornal 4.2.4 en els punts 5.2.1 – 5.2.4 – 5.4