DGTEC OPL

Descripció

Bomba peristáltica digital amb 2 modalitats de treball:

  • Cicle de dosificació
  • Relés

El model OPL permet la dosificació d'1 producte per a les màquines de rentar simples amb un ajust molt precís.

Cicle de dosificació: Permet regular la dosificacióen temps o en quantitat de producte en gr/kg.

Relés : Permet la dosificació per l'entrada directa del senyal de l'electrovàlvula.

Especificacions tècniques

Alimentació : 230V AC
Interruptor On/Off/encebat
Entrada para sonda nivell( Sonda opcional)
Alarmes sonores
Tub en Pharmed /Silicona / Santoprene
Altura màxima d'aspiració 1,5m